Dożynki 2019

Dożynki 2019W niedzielę 8 września odbyło się coroczne parafialne święto dziękczynienia za plony. Uroczystości rozpoczęło poświęcenie wieńca dożynkowego, owoców, kwiatów i chlebów. Msza Święta dziękczynna sprawowana przez ks. proboszcza rozpoczęła się o godz. 1130. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli parafianie oraz przedstawiciele lokalnego samorządu.

Wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Leonowa i Bodznówka, owoce i kwiaty oraz bochny chleba - mieszkańcy pozostałych sołectw. Wszystkie te owoce ziemi i pracy rąk ludzkich złożone przed ołtarzem Pańskim stanowiły wyraz dziękczynienia za otrzymane błogosławieństwa podczas ostatniego roku trudnej pracy na roli. Uroczystości zakończyło rozdzielenie przyniesionych do świątyni chlebów wśród uczestników liturgii.