Wielka Sobota

Jezus ZmartwychwstałyPrzez cały dzień w Wielką Sobotę adorujemy Chrystusa złożonego w grobie. Przygotowujemy się i oczekujemy tej najważniejszej w dziejach ludzkości nocy – Wielkiej Nocy, którą rozpocznie sprawowana późnym wieczorem uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wigilia Paschalna rozpoczyna się w mroku Wielkiej Soboty - Liturgią Światła. Poza świątynią rozpalane jest ognisko, przy którym kapłan dokonuje uroczystego poświęcenia ognia, od którego zapalany jest Paschał naznaczony znakiem krzyża. Ogień symbolizuje światło, a zapalony Paschał, który podąża na przodzie procesji obrazuje Chrystusa rozświetlającego mrok, w którym rozpoczynała się Wigilia Paschalna. Po wprowadzeniu do świątyni i umieszczeniu Paschału w widocznym miejscu następuje uroczyste odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego, będącego pieśnią pochwalną Boga Ojca i Jego Syna, który jest „Światłością Świata”.

Wyjątkowym wydarzeniem jest również następująca po Liturgii Światła niecodzienna Liturgia Słowa, na którą składa się siedem czytań ze Starego Testamentu oraz dwa czytania z Nowego Testamentu (w niektórych okolicznościach część z nich można pominąć). Pełny zestaw tekstów przybliża nam całą historię opieki, którą Bóg sprawuje nad człowiekiem. Od stworzenia świata przez przymierze zawarte z Abrahamem, wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, utwierdzanie i trwanie w przymierzu Boga i człowieka aż do odkupienia człowieka przez śmierć i Zmartwychwstanie Syna Bożego. Po zakończeniu części starotestamentalnej zapalane są świece na ołtarzu i wybrzmiewa hymn „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego rozlegają się na powrót wszystkie dzwony, wkraczamy w radosny nastrój Niedzieli Zmartwychwstania. Po odczytaniu fragmentu nowego testamentu kapłan intonuje śpiew „Alleluja”, który powtarzają wszyscy wierni, po czym następuje odczytanie fragmentu Ewangelii o tym, że grób jest już pusty.

Liturgia Słowa przygotowuje nas do kolejnej ważnej części tej uroczystości – Liturgii Chrzcielnej, podczas której wszyscy wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne przypominając sobie swoje osobiste przymierze, jakie zawarli z Bogiem w tym sakramencie. Wspominają ile dzięki temu zyskali, ale również jakie obowiązki na siebie przyjęli. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzedza błogosławieństwo wody chrzcielnej, która posłuży do pokropieni wiernych na zakończenie tej liturgii oraz będzie używana przez cały rok w świątyni. Będzie ją też można zabrać do domów po zakończeniu Wigilii Paschalnej.

Jezus ZmartwychwstałyCałość uroczystości dopełnia Liturgia Eucharystyczna, po zakończeniu której następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i podniosła procesja Rezurekcyjna (można ją przenieść na Poranek Wielkanocny), mająca ogłosić całemu światu triumf Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesję prowadzi Krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurka Zmartwychwstałego. Najlepiej, jeżeli procesja okrąża świątynię trzy razy po czym wraca do głównego ołtarza gdzie uroczystości kończy uwielbienie Boga w hymnie „Ciebie Boga wysławiamy” oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Tak rozpoczyna się Niedziela Zmartwychwstania - okres radości i świętowania. Przy wielkanocnym stole pamiętajmy o Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana oraz wdzięczności Bogu za to, że „(…)tak umiłował świat że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

W związku z ograniczeniami dotyczącymi uczestnictwa osobistego w nabożeństwach odprawianych w parafialnym kościele proponujemy włączenie się do modlitwy z wykorzystaniem ogólnodostępnych stacji radia i telewizji oraz Internetu. Na naszej stronie głównej. aktualizujemy wykaz takich transmisji oraz w miarę możliwości prowadzimy retransmisję na żywo wydarzeń z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze które są ogólnodostępne na stronie jasnagora.pl.

11 kwietnia 2020 WIELKA SOBOTA
w ciągu dnia Adoracja Najświętszego Sakramentu
(ograniczona liczba wiernych zachowanie dystansu)
   
W tym roku – w Wielką Sobotę – w związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń, zgodnie z dekretem ks. bp. Wiesława Meringa o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii, w kościołach i kaplicach nie będzie tradycyjnego poświecenia pokarmów na stół wielkanocny, tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej.

Przed śniadaniem niedzielnym ojciec, matka lub inna osoba dorosła powinna odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów [tekst modlitwy do pobrania poniżej oraz w czytelni] i jeśli jest woda święcona w domu je poświęcić.

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
   
2000 Wigilia Paschalna
(ograniczona liczba wiernych)
12 kwietnia 2020 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
830
1130
Msza św. w kościele parafialnym
(ograniczona liczba wiernych)
1000 Msza św. w Ruszkach
(ograniczona liczba wiernych)

Aktualizacja 13.04.2020

Galeria

Poniedziałek Wielkanocny