XXXVII Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej

fot. Justyna Mazurek