Kościół filialny

Kościół filialny w RuszkachKiedy w XVI wieku kościół parafialny w Kościelnej Wsi przejęli kalwini, właściciele Ruszk odkupili miejscowy kościół od innowierców z Siniarzewa, wyposażyli i utrzymywali przy nim kapłana. Kościół ten utrzymał się po powrocie kościoła w Kościelnej Wsi w ręce katolików i spełniał w dalszym ciągu swoją rolę. Po zniszczeniu, odbudowany został w 1747 roku i poświęcony 3 maja pod wezwaniem Świętej Trójcy. W 1920 roku wybudowano nowy murowany, obecny kościół, służący jako kościół filialny w parafii, w którym są sprawowane Msze Święte w każdą niedzielę i ważniejsze uroczystości o godz. 1000. Jednak ząb czasu i posuwające się zniszczenia wpłynęły na to, że podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu. Najpierw w 2012 roku wymieniony został fronton ogrodzenia na słupki z cegły klinkierowej i odnowiony cały parkan. Natomiast w roku 2013 dokonaliśmy gruntownego remontu we wnętrzu kościoła. Wymieniona została posadzka na kościele, w prezbiterium i zakrystii, zamieniając zniszczone drewno na granit. Uporządkowaliśmy przestrzeń prezbiterium, odnowiliśmy całe wnętrze i sprzęty liturgiczne. W tym roku wiosną dokonaliśmy konserwacji dachu, wymieniliśmy rynny i wykonaliśmy całą elewację zewnętrzną z naprawą tynków i malowaniem. Planowane są jeszcze kostka brukowa wokół kościoła i wyposażenie świątyni w nowe ławki.