Triduum Paschalne w naszej parafii

fot. Justyna Mazurek