Różaniec Święty

Różaniec ŚwiętyWkraczamy w miesiąc październik szczególnie związany z modlitwą różańcową. W tym miesiącu dużo uwagi poświęcimy św. Janowi Pawłowi II - wielkiemu orędownikowi modlitwy na różańcu. Sama Matka Boża podczas swoich objawień zachęcała do takiej formy modlitwy. Jako, że lepszej reklamy nie można sobie wyobrazić zachęcamy wszystkich do indywidualnej modlitwy różańcowej w domach oraz wspólnej w kościele parafialnym codziennie o godz. 1630.

Modlitwa ta jest jedną z najbardziej popularnych na świecie. Sama forma znana jest w różnych kulturach i zakątkach świata od najdawniejszych czasów. Polega na wielokrotnym powtarzaniu stałych formuł modlitewnych. Różaniec w postaci odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik Guzman, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów). Od XV wieku forma ta przyjęła się powszechnie w Kościele. Natomiast inny dominikanin bł. Alain de la Roche, który żył w latach 1428-1475 ustalił nazwę "Psałterz Maryi" oraz liczbę 150 Zdrowaś Maryjo, które podzielił na dziesiątki, każda przeplatana Modlitwą Pańską. W 1464 r. ukazała mu się Maryja, która poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu 15 obietnic dla odmawiających różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Nie jest to jedyne objawienie, w którym Matka Boża zachęca do modlitwy różańcowej. Powszechnie znanymi są objawienia m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917). Szczególnie oddanym Maryi i modlitwie różańcowej był święty Jan Paweł II, którego również szczególnie będziemy wspominać w nadchodzącym miesiącu: 16 października kolejna rocznica wyboru na stolicę Piotrową, 22 października wspomnienie świętego w całym kościele powszechnym natomiast 11 października kolejny dzień papieski pod hasłem „TOTUS TUUS". To właśnie nasz rodak dopisał najnowszą historię różańca wprowadzając w 2002 roku nową część: Tajemnice światła (chrzest Chrystusa, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii). Wszystkich chętnych do zgłębiania wymowy modlitwy różańcowej zapraszamy do czytelni możemy tam zapoznać się z listem apostolskim ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana Pawła II o różańcu Świętym. W dziale nabożeństwa zamieszczamy rozważania wszystkich tajemnic różańca autorstwa Ks. Roberta Strusa. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych odprawianych w kościele parafialnym.