Wybór wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

WYBÓR WYKONAWCY

Niniejszym informuję, iż w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest zawarcie umowy dla zadania pn. Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi: (ETAP I - remont konserwatorski elewacji zewnętrznych: południowej, zachodniej oraz szczyt zachodni nawy kościoła),

wybrano Wykonawcę:
RESTAURO Sp. z o.o., ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Toruń

Załączniki


WYBÓR WYKONAWCY