Boże Ciało

Boże Ciało"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Jezus spełnia tę obietnicę, dając nam nie tylko Ducha Świętego, ale również samego siebie pod postacią chleba i wina. Przyjmując Komunię Świętą zostajemy włączeni w Boży plan zbawienia. "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54). Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma pomóc nam w należytym podziękowaniu za ten niezwykły dar.
Uroczystość ta jest świętowana przez Kościół od XIII w. na żądanie samego Chrystusa, które wyraził objawiając się św. Juliannie z Cornillon (1192-1258). Wybrał też na dzień tego święta czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej. Nie wiemy, czy ma to związek z Wielkim Czwartkiem, kiedy obchodzimy pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Jezus Najwyższy Kapłan (którego święto od niedawna odchodzimy w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego), odprawiając pierwszą Mszę Świętą w wieczerniku polecił apostołom czynić to samo na jego pamiątkę. Dlatego możemy być codziennie świadkami, jak w czasie Mszy Świętej podczas przeistoczenia mocą Ducha Świętego chleb staje się Ciałem a wino Krwią Chrystusa. W czasie Komunii Świętej możemy przyjmować to Ciało i Krew Chrystusa, aby jednoczyć się z Jezusem. W jego boskości, świętości i nieśmiertelności.

W zasadzie od początku ze świętem Bożego Ciała związane są procesje. Natomiast dzisiejsza forma procesji do czterech ołtarzy ze śpiewem fragmentów Ewangelii przy każdym z nich przyjęła się w wiekach XV-XVI. Początek uroczystym procesjom eucharystycznym dały procesje błagalne, w których noszono krzyż lub relikwie świętych. Wierzono, że Bóg błogosławi idąc pośród pól i domów. Noszenie w procesji Najświętszego Sakramentu wprowadzono w wieku XIII. Po Soborze Trydenckim (1545-63) procesja Bożego Ciała stała się znakiem zwycięstwa nad herezjami. Dziś łączymy te tradycje. Obnosząc w tryumfalnej procesji Najświętszy Sakrament do czterech ołtarzy oddajmy Mu należną cześć, jednocześnie upraszając błogosławieństw dla świata.

Zainteresowanym zgłębianiem tajemnicy i roli Eucharystii polecamy znajdujący się w czytelni tekst homilii Abp Zenona Grocholewskiego „EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM MOCY” wygłoszonej podczas 47. międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w Rzymie (18-25.06.2000). Tradycja Kongresów Eucharystycznych sięga 1881 roku, kiedy odbył się w Lille pierwszy taki międzynarodowy kongres. Polecamy również dostępne w różnych źródłach listy i homilie papieskie traktujące o Eucharystii.

„NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN”