Serce Jezusa

Najświętsze Serce JezusaUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca na piątek po oktawie Bożego Ciała dopełnia miesiąc czerwiec szczególnie poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest nierozerwalnie związana ze świętem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przypadającym następnego dnia. Święta te mają wynagradzać rany zadawane Sercu Jezusa i Maryi.
Kult obu serc narodził się już w średniowieczu ale za twórcę liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi uważany jest Jan Eudes (1601-1680). Stworzył on teksty liturgiczne na tę okoliczność i poświęcił się szerzeniu tego kultu. Jednak główna zasługa rozpowszechnienia nabożeństw do Serca Jezusowego przypisywana jest żyjącej równolegle św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Dostąpiła ona objawień, w których sam Jezus okazał jej ogrom miłości wypływający z Jego Serca. Przekazał Świętej, którą nazywał - umiłowaną uczennicą swojego Serca - dwanaście obietnic dla czcicieli Jego Serca.

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Niepokalane Serce MaryiOprócz nabożeństw czerwcowych i piątku po oktawie Bożego Ciała każdy pierwszy piątek miesiąca jest szczególnie poświęcony Sercu Jezusowemu. Natomiast pierwsze soboty miesiąca zarezerwowane są dla Niepokalanego Serca Maryi. Kult Niepokalanego Serca Maryi najbardziej rozpowszechnił się po objawieniach Fatimskich, podczas których Maryja ukazała Łucji swoje Serce otoczone cierniami i poprosiła o modlitwę wynagradzającą za grzechy oraz w intencji nawrócenia grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi. Tak, jak Jezus udziela szczególnych łask za pełne uczestnictwo w 9 kolejnych nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca, tak Maryja obiecuje swoją obecność w chwili śmierci przy każdym, kto przez 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca przystąpi do sakramentu pokuty i pojednania, przyjmie Komunię Świętą i odmówi różaniec.

Zapraszamy również do czytelni, gdzie można zapoznać się z Orędziem Jana Pawła II na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa