Trójca Święta

Trójca Święta„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” jakże często nie zwracamy uwagi na to codzienne wyznanie wiary w Trójjedynego Boga. W dzisiejszych czasach wszechobecnego uniwersalizmu, All-in-One czy kawy 3w1 nie robi na nas wrażenia ta Tajemnica. Z okazji odpustu ku czci Świętej Trójcy obchodzonego w kościele filialnym w Ruszkach poświęćmy chwile refleksji tej niepojętej Tajemnicy.

Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. O trzech Osobach Boskich dowiadujemy się z kart Ewangelii. Już podczas zwiastowania archanioł posłany do Maryi mówi, że znalazła łaskę u Boga Ojca, że pocznie i porodzi Syna Najwyższego, a stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Kiedy Jezus przychodzi nad Jordan po chrzest Janowy możemy wyobrazić sobie Syna Bożego stojącego w wodzie, z nieba docierający głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany jego słuchajcie” i zstępującego Ducha w postaci gołębicy. Tak, jak ziemska działalność Jezusa rozpoczyna się prezentacją Trójcy Świętej, tak kończy się podkreśleniem wagi trzech Osób Boskich. Wstępując do Nieba Jezus mówi: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Tajemnica Boga w trzech Osobach przekracza możliwości poznania ludzkiego rozumu, więc nie będziemy silili się na jej wyjaśnienie. Spróbujemy podać jedynie krótka definicję, jaką zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma Świętego i Ojców Kościoła.
"Trójca Przenajświętsza przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna.” [Źródło: www.brewiarz.pl]